Beställ

Välj flik för den typ av produkt/tjänst du vill beställa, och fyll i antal och övriga val för att gå vidare med beställningen.

Här beställer du hämtning av dina fyllda Åkerisäckar. Välj säckstorlek och fyll i antal säckar per fraktion.
Produkt Fraktion Antal Totalt
Du måste fylla i orderuppgifter för denna produkt innan du kan lägga till fler produkter

Fyll i orderuppgifter

Fyll dina säckar

Se i vår Sorteringsguide vad du får och inte får slänga i Åkerisäckarna. Har du farligt avfall måste du alltid ringa kundtjänst på 08-23 33 36 innan du beställer borttransport.

Ställ ut dina säckar

Se till att sina säckar är fyllda, förslutna och placerade enligt våra allmänna villkor och tänk på att de måste vara placerade max 8 meter från farbar väg. Fyllnadsmassor, så som t.ex. sand, jord, grus etc, får endast slängas i Säck Liten och Säck Mellan. Ej i Säck Stor!

Beställ bort dina säckar

Fortsätt fyll i detta formulär och gå vidare med din order, eller ring kundtjänst på 08-23 33 36 om du hellre vill beställa borttransport per telefon eller om du har frågor. Genom att fortsätta med formuläret bekräftar du att du har tagit del av och godkänner våra allmänna villkor och vår Sorteringsguide

Observera att vi kreditprövar alla nya kunder vid beställning.

Viktig info!

Kontakta alltid kundtjänst om du har:
  • Farligt avfall eller el-avfall i någon av dina säckar
  • Asfalt i någon av dina säckar För asfalt måste alltid godkänd provtagningsdokumentation kunna uppvisas. Behöver du hjälp med provtagning kan vi tillhandahålla det.
  OBS! Vi hämtar samma dag i mån av tid, men senast nästkommande vardag, om du valt “Klart för hämtning”.
Innehåller en eller flera av säckarna: JA NEJ
Jord, sten, betong, kakel eller dyl?
Farligt avfall eller el-avfall?
Du har angivit att en eller flera av dina säckar innehåller farligt avfall och/eller el-avfall! Kontakta kundtjänst på 08-23 33 36 för att gå vidare med din order!
(ex. liten kranbil krävs / ev. maxhöjd / viktbegränsning på vägen):
Ring alltid kundtjänst på 08-23 33 36 om du har farligt avfall!
Här bokar du utställning, tömning eller hemtag av containrar. För att se alla våra containrar Klicka här
Produkt Aktion Fraktion Antal Totalt
{{ action.info }}
Denna container är ej beställbar via hemsidan. För mer info ring 08-23 33 36!
Du måste fylla i orderuppgifter för denna produkt innan du kan lägga till fler produkter

Fyll i orderuppgifter

Se i vår Sorteringsguide vad du får och inte får slänga i containern. Har du farligt avfall måste du alltid ringa kundtjänst på 08-23 33 36 innan du beställer borttransport.

Beställ ut en container

När du beställer utställning av en container är det viktigt att tänka på var den ska stå. Finns det tillräckligt med utrymme? Inte bara för containern, utan tänk även på att lastbilen måste få plats för att kunna ställa ut den. En lastväxlarcontainer skjuts ut bakom bilen och behöver en totallängd på minst 12 meter. Lastväxlaren kan endast ställas av åt ett håll. En liftdumpercontainer lyfts av med kätting, kräver lite mindre utrymme och passar bättre där ytan är mer begränsad. Den kan även vändas om så önskas.

Tänk på att informera om eventuella maxhöjder för att komma under viadukter eller ner i garage. Likväl är det ert ansvar att informera om eventuella viktbegränsningar på vägar etc. Är du osäker, kontakta kundtjänst (08-23 33 36). Läs mer under allmänna villkor.

Beställ tömning / hemtag

Tömning innebär att vi hämtar den fulla containern och ersätter den med en tom likadan. Hemtag innebär att vi tar bort containern helt och hållet. Här måste du informera om innehållet i containern.

Att tänka på: Dörrarna ska vara stängda och containern får inte vara överfylld (se maxlast för de olika containertyperna), tänk på att ta bort eventuella lås på en stängd container.
Vi måste kunna “näta” containern, så den får inte fyllas över kanten.

Fortsätt fyll i detta formulär och gå vidare med din order, eller ring kundtjänst på 08-23 33 36 om du hellre vill beställa per telefon eller om du har frågor. Genom att fortsätta med formuläret bekräftar du att du har tagit del av och godkänner våra allmänna villkor och vår Sorteringsguide.

Observera att vi kreditprövar alla nya kunder vid beställning.

Viktig info!

Kontakta alltid kundtjänst om du har:

  • Farligt avfall eller el-avfall i containern
  • Asfalt i containern
    För asfalt måste alltid godkänd provtagningsdokumentation kunna uppvisas. Behöver du hjälp med provtagning kan vi tillhandahålla det.

 

OBS! Vi hämtar/levererar samma dag i mån av tid, men senast nästkommande vardag, om du inte valt ett senare datum i kalendern.

(ev. maxhöjd / viktbegränsning på vägen):
Här bokar du utställning, tömning eller hemtag av kärl.
Produkt Aktion Antal Totalt
{{ action.info }}
Du måste fylla i orderuppgifter för denna produkt innan du kan lägga till fler produkter

Fyll i orderuppgifter

Se i vår Sorteringsguide vad du får och inte får slänga i kärlen. Har du farligt avfall måste du alltid ringa kundtjänst på 08-23 33 36 innan du beställer borttransport.

Observera att vi kreditprövar alla nya kunder vid beställning.

Beställ ut kärl

När du beställer utställning av tomkärl behöver du först avgöra vilken storlek du vill ha: 190, 390 eller 660 liters sopkärl. Vi kan lasta max 12 st 660 l kärl per leverans.
Tänk på att informera om eventuella maxhöjder för att komma under viadukter eller ner i garage. Likväl är det ert ansvar att informera om eventuella viktbegränsningar på vägar etc. Är du osäker, kontakta kundtjänst. Läs mer under allmänna villkor.

Beställ tömning / hemtag

Tömning innebär att vi hämtar de fulla kärlen och ersätter dem med tomma likadana. Hemtag innebär att vi tar bort kärlen helt och hållet. Här måste du informera om innehållet i kärlen, tänk på att du inte får lasta bodsopor eller slänga hushållsavfall i kärlen. I Kärl Litet och Kärl Mellan får fyllnadsmaterial inte slängas. I Kärl Stort får fyllnadsmaterial slängas, men det får inte blandas med övrigt avfall.

Att tänka på: Överfyll inte kärlen, locket ska gå att stänga. Dra ut kärlen så det är möjligt för chauffören att hämta dem.

Fortsätt fyll i detta formulär och gå vidare med din order, eller ring kundtjänst på 08-23 33 36 om du hellre vill beställa per telefon eller om du har frågor. Genom att fortsätta med formuläret bekräftar du att du har tagit del av och godkänner våra allmänna villkor och vår Sorteringsguide.

(ev. maxhöjd / viktbegränsning på vägen):
Här beställer du leverans av Åkerisäckar och lysrörskartong. Fyll i antal och gå vidare
Produkt Antal Totalt
Du måste fylla i orderuppgifter för denna produkt innan du kan lägga till fler produkter

Fyll i orderuppgifter

Vi levererar kostnadsfritt* ut säckar, du betalar enbart för säckarna (*= kostnadsfri leverans gäller vid beställning av 20 säckar eller fler). Tänk på att leveransen utförs senast under nästkommande vardag och sker under dagen. Önskemål kan lämnas, men vi kan inte ge några garantier på att vi kan uppfylla alla önskemål.

Observera att vi kreditprövar alla nya kunder vid beställning.

Beställ tomsäckar

Ange hur många säckar du vill ha och av vilken storlek. Ange leveransadress och uppge gärna eventuell portkod eller annan anvisning som avser vart säckarna ska lämnas.

OBS! Vi levererar samma dag i mån av tid, men senast nästkommande vardag, om du valt “Klart för leverans”.

(t.ex. ev. portkod):
Här beställer du leverans av material i Åkerisäckar eller på tippflak. Välj material, kornstorlek, lastbärare och antal.
Produkt Kornstorlek Lastbärare Antal Totalt
N/A
Du måste fylla i orderuppgifter för denna produkt innan du kan lägga till fler produkter

Fyll i orderuppgifter

Vi levererar ut önskat material, tipplass kan vi leverera nästkommande vardag medan materialsäckar måste beställas en dag i förväg. Materialleveranserna sker under dagen. Önskemål kan lämnas, men vi kan inte ge några garantier på att vi kan uppfylla alla önskemål.

Observera att vi kreditprövar alla nya kunder vid beställning.

För mer information och andra material kontakta kundtjänst på 08-23 33 36.

Beställ ut material i kubiksäck

Ange antal säckar av önskat material, och eventuell kornstorlek. Vi packar därefter materialet och levererar det med en kranbil två dagar efter beställningsdatum. Du kan också boka ett specifikt datum lite längre fram i tiden genom att klicka i “Jag vill ange ett datum”.

Beställ tipplass

Behöver du en större mängd material erbjuder vi även leverans i tipplass. Du bokar antingen liftdumper (ca 6 ton) eller lastväxlare (ca 10 ton), vi kommer därefter ut två dagar efter beställningsdatum och tippar av materialet på angiven plats. Du kan också boka ett specifikt datum lite längre fram i tiden genom att klicka i “Jag vill ange ett datum”.

Tänk på att det måste finnas utrymme för bilen att tippa av materialet, vi kan inte garantera en exakt vikt vid leveransen.

Fortsätt fyll i detta formulär och gå vidare med din order, eller ring kundtjänst på 08-23 33 36 om du hellre vill beställa per telefon eller om du har frågor. Genom att fortsätta med formuläret bekräftar du att du har tagit del av och godkänner våra allmänna villkor.

(ev. maxhöjd / viktbegränsning på vägen / placering av materialet):
OBS! Materialet tippas av på plats. En Åkerisäck rymmer ca 1 m³, en liftdumper ca 6 ton och en lastväxlare ca 10 ton. Exakt vikt eller volym kan inte garanteras.
Kontrollera att allt stämmer eller ändra om det behövs. Klicka därefter på ”Gå vidare med din order” för att fylla i dina kunduppgifter.

Sammanställning

Logga in eller registrera konto för att spara eller hämta dina kunduppgifter!
Vi bearbetar din order Din order är skickad Ett fel inträffade!
Var god vänta... Tack för din order! Det gick inte att spara din order!
Gå tillbaka till din order