Affärsidé

Åkerisäckens affärsidé bygger på att det ska vara så enkelt som möjligt för dig som kund och även för oss transportörer/återvinnare och att det ska ske på ett så miljömässigt korrekt sätt som möjligt.

Om Åkerisäcken

Det enkla med det hela är att du som kund köper Åkerisäcken antingen av oss eller av någon på marknaden som har Åkerisäckar. Du fyller sedan Åkerisäcken med det avfall ni vill få bort, ställer Åkerisäcken på gatan (se regler nedan) därefter ringer ni Åkerisäcken varvid vi kommer och hämtar.

Fastpris

Vi använder oss av ett fastprissystem dvs att ni redan innan ni ringer Åkerisäcken för avhämtning av Åkerisäckar vet vad det kommer att kosta. Åkerisäckarna hämtas sedan inom 24 timmar efter att ni ringt eller mailat in er hämtning (inom normala förhållanden).

Tänk på att fyllnadsmaterial, elavfall och farligt avfall måste separeras.