Nya regler för farligt avfall

Nya skärpta regler från Naturvårdsverket för farligt avfall fr.o.m. 1 november 2020.

Rapportering av farligt avfall

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärper Naturvårdsverket kraven på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. Från och med den 1 november 2020 ska verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall rapportera uppgifter digitalt till Naturvårdsverket. Det som ska rapporteras är bland annat avfallsproducent, transportör, mottagare, avfallskod, volym och datum.

Vi kan ta hand om rapporteringen åt dig som kund

Vi hjälper dig så att all rapportering till Naturvårdsverket är korrekt. För att underlätta för dig som kund kan vi ta hand om hela hanteringen och dokumentationen som ska rapporteras in i avfallsregistret, såsom upprättande av transportdokument, mottagningskontroll av avfall och slutrapportering av information.

För att vi ska kunna hjälpa dig som kund med denna rapportering till Naturvårdsverket kommer vi att behöva få utökad information om det farliga avfallet, redan innan insamlingen. Exempelvis behöver avfallskoder och volymer vara specificerade så korrekt som möjligt innan insamling. Vi kan även här stötta dig som kund med identifiering av farligt avfall.

Se här för mer information om avfallsregistret från Naturvårdsverket.

För eventuella frågor eller mer information, kontakta din säljare eller fråga kundservice!