Så fungerar Åkerisäcken

Så här enkelt går du tillväga vid beställning och bortbeställning av Åkerisäckar och containrar.

Köp säcken på akerisacken.se, hos din återförsäljare eller ring 08–23 33 36

Ställ ut säcken och fyll den sedan med det avfall du önskar

Beställ hämtning av säcken på akerisacken.se eller ring oss på 08–23 33 36

Vi hämtar säcken inom 24 timmar

Vi skickar en faktura med fast pris per säck

Vi återvinner avfallet